W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udostępnianie informacji publicznej

RSS

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Politechnika Poznańska powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Politechnika, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Politechnika powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Politechnikę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii może także odmówić udzielenia informacji publicznej. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podejmuje Dyrektor.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przesłać do Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk drogą pocztową na adres:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska

Data wytworzenia: 05.10.2023
Data opublikowania: 05.10.2023 09:31
Liczba wyświetleń: 69
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.