W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność obywateli i dbamy o bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.


Podstawowe informacje

 1. Korzystając z naszego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) akceptujesz naszą politykę prywatności, w tym zasady przetwarzania danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polska Akademia Nauk (ERCE PAN) z siedzibą w Łodzi przy ul. Tylnej 3, 90-364 Łódź
 3. Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z danych kontaktowych podanych na stronie.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, byśmy mogli nawiązać z Tobą kontakt i udostępnić informację publiczną.
 5. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować, pisząc na adres iod@erce.unesco.lodz.pl
 6. Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także złożenia sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Tylna 3, 90-364 Łódź.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail: iod@erce.unesco.lodz.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych w zakresie ekohydrologii oraz upowszechniania wyników tych badań czy też wykonywania umów, w zakresie realizowania projektów badawczych, staży, stypendiów, konferencji naukowych. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody, przy czym podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adresy mailowe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 8. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 10. W sytuacjach, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania z Państwem.
 11. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.


Zasady przetwarzania danych

 1. Przetwarzając dane przestrzegamy przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 2. Za pośrednictwem serwisu bip.pan.pl zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do:
  2.1. zarządzania BIP ERCE PAN, w tym serwerami,
  2.2. utrzymania oferowanych usług,
  2.3. zapewnienia bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych, 
  2.4. celów statystycznych.
 3. Z BIP ERCE PAN każdy może korzystać anonimowo. Jeśli jednak chcesz się z nami skontaktować, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe. Tak się stanie na przykład, gdy poprosisz o udostępnienie informacji publicznej lub skorzystasz z formularza kontaktowego.
 4. BIP ERCE PAN – podobnie jak wszystkie strony internetowe – gromadzi pewne dane automatycznie. Nie są one jednak kojarzone z konkretnymi osobami, które przeglądają serwis. Zbieramy:
  4.1. logi serwerów i serwisu (np. adres IP, typ przeglądarki, urządzenia czy systemu operacyjnego),
  4.2. ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia internauty; zapamiętują indywidualne ustawienia i wspierają tworzenie statystyk; mogą też zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
 5. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie akceptują ciasteczka. Możesz jednak samodzielnie zmienić te ustawienia. Jeśli wyłączysz przechowywanie ciasteczek, niektóre funkcje BIP ERCE PAN mogą nie działać poprawnie.
 6. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie upoważnionym pracownikom ERCE PAN, którzy potrzebują ich do wykonania określonych zadań służbowych (np. udostępnienia informacji publicznej).
 7. Dane osobowe możemy powierzyć – na podstawie umowy – podmiotom, które przetwarzają te dane w naszym imieniu, wykonując dla ERCE PAN określone usługi (np. dostawcy usług IT, operatorowi pocztowemu).
 8. W niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, policji).
 9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do:
  9.1. zapewnienia ciągłości działania BIP ERCE PAN,
  9.2. realizacji obowiązków dotyczących informacji publicznej,
  9.3. obsługi spraw zgłoszonych przez obywateli.
 10. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych serwisów internetowych, do których linki znajdują się w BIP ERCE PAN. 
 11. Nasza polityka prywatności obowiązuje od 1 grudnia 2023 r. Aktualizacje będziemy zamieszczać na tej stronie.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)
 • Zarządzenie nr 150/2017 Kanclerza PAN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Kancelarii i Oddziałów PAN
Odpowiedzialny za treść: Paweł Bociąga
Wytworzył: Sebastian Szklarek
Data wytworzenia: 29.11.2023
Opublikował w BIP: Sebastian Szklarek
Data opublikowania: 01.12.2023 10:33
Ostatnio zaktualizował: Sebastian Szklarek
Data ostatniej aktualizacji: 05.12.2023 16:14
Liczba wyświetleń: 53
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.